طراحی تولید کاشی هفت رنگ

طراحی و تولید کاشی هفت رنگ

تابلو کاشی هفت رنگ _ مترو تهران ایستگاه گلبرگ

ساخت تابلوهای هنری روی کاشی

کاشیکاری مناره و گنبد مساجد

کاشیکاری مناره و گنبد مساجد

آجرهای نقش برجسته لعابدار

تولید آجرهای نقش برجسته لعابی

نمایی از زیر محراب _ کاربندی رسمی

اجرای انواع کاربندی رسمی و مقرنس

ساخت تصاویر و منظره

ساخت تصاویر و منظره

طراحی نقوش سنتی روی کاشی

طراحی نقوش سنتی

ساخت کاشیهای معقلی

ساخت کاشیهای معقلی

رنگ آمیزی کاشی هفت رنگ

رنگ آمیزی کاشی هفت رنگ

کاشی معرق _دوغاب ریزی

مراحل ساخت کاشی معرق

کاربندی زیر گنبد با آجر

اجرای نماهای آجری

محراب معرق

سازنده انواع کاشیهای معرق

ساخت محراب هفت رنگ و معرق

کاشیکاری زیر گنبد

کاشیکاری زیر گنبد مسجد

کوره پخت کاشی

نمایی از کوره پخت کاشی

محراب نمازخانه

محراب جهت نمازخانه مدارس

:تلفن های تماس

021-76253853 ...0912-3866399

0912-4445940